เอกรงค์สโมสร > ห้องสมุด > น้ำยาล้างฟิล์ม > Burton 195  
Burton 195

เป็นน้ำยาล้างฟิล์มให้ความเปรียบต่างต่ำ เหมาะแก่การใช้ล้าง Kodak Technical Pan

ส่วนผสม stock solution
น้ำ (120 oF/48 oC)  750 ml
Metol 1
Sodium sulfite (mono) 10
Borax 2
Boric acid 1
เติมน้ำจนครบ 1000 ml

การใช้
สำหรับ Kodak Technical Pan (135) ถ่ายภาพโดยวัดแสงที่ ISO 25 ล้างที่อุณหภูมิ 68 oF/19 oC เป็นเวลา 6 นาที เขย่าตลอดเวลา จะได้ฟิล์มที่มีค่า gamma (g) ประมาณ 0.8

เอกสารอ้างอิง
Smith, Jack W., The Photographic and Chemistry Collection, http://www.jetcity.com/~mrjones.


"http://thaimonochrome.tripod.com"