เอกรงค์สโมสร
Borax
(anhydrous borax)
(borax decahydrate)

CAS : 1330-43-4 (anhydrous borax)
1303-96-4 (borax decahydrate)

สูตรเคมี : B4Na2O7

ชื่ออื่นๆ : sodium borate; Sodium tetraborate; sodium pyroborate; sodium biborate.

ปกติ Borax อยู่ใน 2 รูปแบบคือ
1. Disodlum tetraborate (anhydrous borax, fused borax, borax glass, or fused sodium borate)

2. Disodium tetraborate decahydrate (borax decahydrate, borax, sodium borate decahydrate) มีโมเลกุลของน้ำอยู่ 10 โมเลกุล ต่อ Borax 1 โมเลกุล (B4Na2O7 .10H2O)

มวลโมเลกุล (g/mol) : 201.21534 (anhydrous borax)
381.36734 (borax decahydrate)

ค่า pH : 9.2 (25 g/l, H2O, 20 oC)  (anhydrous borax)
9.2 (47 g/l, H2O, 20 oC) (borax decahydrate)

การละลายน้ำ : 25.6 g/l (20 oC) (anhydrous borax)
51.4 g/l (20 oC) (borax decahydrate)

จุดหลอมเหลว (oC) : 742 (anhydrous borax)
75 (borax decahydrate)

จุดเดือด (oC) : 1575 (anhydrous borax)
320 (borax decahydrate)

ลักษณะ :  Anhydrous sodium borate (anhydrous borax) อยู่ในรูปของผงผลึก หรือแผ่นผลึกใส ดึงดูดความชื้น ในอากาสได้ง่าย แต่ละลายน้ำได้น้อย  ส่วน Sodium borate decahydrate (borax) อยู่ในรูป เม็ด หรือผลึกสีขาวขนาดเล็ก ละลายน้ำได้ดีกว่า (เมื่อเทียบต่อน้ำหนักเพราะตัวมันมี น้ำเป็นองค์ประกอบอยู่มากเกือบครึ่งหนึ่งของน้ำหนักสาร

ข้อควรระวัง : ในลักษณะการใช้งานโดยปกติในห้องมืด หรือห้องทดลองทั่วๆไป borax ไม่มีอันตรายเท่าไรนัก เพียงแค่ระวังไม่กลืนกินเข้าไป และเก็บให้ห่างมือเด็ก

การปฐมพยาบาล : หากสัมผัสผิวหนังหรือเข้าตา ให้รีบล้างออก ถ้าเผลอกินเข้าไปก็รีบพบแพทย์

การใช้งาน : โดยทั่วไป พบว่าปริมาณของ borax ที่กล่าวถึงในสูตรน้ำยาต่างๆนั้น ควรเป็น borax แบบมีโมเลกุลของน้ำเป็นองค์ประกอบ ในสูตรน้ำยาสร้างภาพที่ใช้  borax เป็นตัวปรับสภาพความเป็นด่าง มักจะปรับให้น้ำยามีค่า pH ประมาณ 9 ดังนั้น การควบคุมปริมาณของด่างที่ใช้ อาจใช้วิธี วัดค่า pH หลังจากผสมน้ำยาเสร็จ

"http://thaimonochrome.tripod.com"