เอกรงค์สโมสร
Sodium Sulfite

CAS : 7757-83-7

สูตรเคมี :  Na2SO3

ชื่ออื่นๆ : Disodium sulfite; sulfurous acid, sodium salt (1:2); sulftech; Sulfurous acid, disodium salt;

มวลโมเลกุล (g/mol) :  126.03774

ค่า pH : 8.8 - 10 (50 g/l, H2O, 20 oC)

การละลายน้ำ : 220 g/l (20 oC)

จุดหลอมเหลว (oC) : >500 oC

จุดเดือด (oC) :

ลักษณะ : ผงผลึกสีขาวละเอียด (ในสภาวะปราสจากน้ำ) ละลายน้ำได้ดี

ข้อควรระวัง : เก็บในภาชนะปิดสนิทและแห้ง เย็น และให้ไอพิษเมื่อถูกความร้อน ไม่ควรเก็บใกล้สารที่เป็น oxidizing agents

การปฐมพยาบาล : เป็นอันตรายหากกิน หรือสูดดมไอพิษ ของ Sodium Sulfite ที่ถูกความร้อน ควรรีบพบแพทย์


"http://thaimonochrome.tripod.com"