เอกรงค์สโมสร > ห้องสมุด > น้ำยาล้างกระดาษ > ID-20  
Ilford ID-20

    เหมาะกับกระดาษประเภท  Bromide Paper คือพวกที่ชื่อลงท้ายด้วย brome, bromide ทั้งหลาย น้ำยาสูตรนี้ให้สีดำกลาง

ส่วนผสม stock solution
น้ำอุ่น (125 oF / 52 oC) 750 ml
Metol 1.5 g
Sodium sulfite (desiccated) 25 g
Hydroquinone 6 g
Sodium Carbonate (monohydrated) 35 g
Potassium Bromide 2 g
เติมน้ำเย็นจนครบ 1000 ml

การใช้
    ผสมน้ำในอัตราส่วน 1:1 ใช้เวลาล้างประมาณ 11/2 - 2 นาที

เอกสารอ้างอิง
- Amateur Photographic Science, http://www.cris.com/~Bjornb .


"http://thaimonochrome.tripod.com"