เอกรงค์สโมสร > ห้องสมุด > น้ำยาล้างฟิล์ม > D-1  

Three-Solution Pyro
D-1

   ถ้าใครเคยอ่าน หนังสือ The Negative ของ Ansel Adams จะพบสูตรน้ำยาอยู่ตัวหนึ่ง ชื่อ ABC Pyro Formula เป็นน้ำยาที่ต้องแยกเก็บเป็น 3 ขวด แล้วเวลาจใช้ ค่อยเอามาผสมกัน ชื่อจริงๆ และสูตรต้นตำหรับของน้ำยาตัวนี้คื่อ Kodak D-1 (ไม่ใช้กล้องดิจิทอลน้ะครับ)

   Developing agent ของน้ำยาสูตรนี้คือ Pyrogallol ซึ่งเป็นตัว Developing agent ตัวแรกๆที่นักถ่ายภาพรู้จักใช้กัน การใช้สารเคมีตัวนี้ต้องระมัดระวังให้มากเนื่องจาก มันเป็นพิษต่อผิวหนัง จึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง

   Stock Solution A
Sodium Bisulfite
9.8
g
Pyrogallol 
60.0
g
Potassium Bromide
1.1
g
น้ำ
1
l

   Stock Solution B
น้ำ 1
l
Sodium Sulfite, desiccated
105.0
g

   Stock Solution C
น้ำ  750 ml
Sodium Carbonate, desiccated 
75.0
g

วิธีใช้
การล้างในถาด : ผสมน้ำยา A:B:C:น้ำ ในอัตราส่วน 1:1:1:7 ใช้ล้างที่อุณหภูมิ 18 oC ลองเริ่มทดสอบเวลาล้างที่ 6 นาที
การล้างในแท๊งค์ : ผสมน้ำยา A:B:C:น้ำ ในอัตราส่วน 1:1:1:11 ใช้ล้างที่อุณหภูมิ 18 oC ลองเริ่มทดสอบเวลาล้างที่ 12 นาที

น้ำยา D-1 เมื่อนำมาผสมรวมกันแล้วจะเกิน oxidation โดยออกซิเจนในอากาศอย่างรวดเร็วมาก จึงใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และเทคนิคอย่างหนึ่งในการใช้น้ำยาสูตรนี้ Ansel Adams บอกว่าเขาจะผสมน้ำยาB, C และน้ำก่อนจึงค่อยใส่น้ำยา A เพื่อให้การเกิด oxidation ของ Pyrogallol กับอากาศเกิดช้า และมีเวลาทำงานกับน้ำยาให้มากที่สุด

อายุการเก็บ
น้ำยาที่ผสมใช้งานในถาดอยู่ได้ 30 นาที ในแท๊งค์อยู่ได้ 3 ชั่วโมง น้ำยา Stock Solution ที่แยก 3 ขวดถ้าเต็มขวดอยู่ได้ 1 เดือน ครึ่งขวดอยู่ได้ 2 อาทิตย์


เอกสารอ้างอิง

- Eastman Kodak Company, Elementary Photographic Chemistry, Eastman Kodak Company, NY, 1941.

- Adams, Ansel. The negative, Murray Printing Company, USA, 1989. ISBN 0-8212-1131-5.


" http://thaimonochrome.tripod.com "