เอกรงค์สโมสร > ห้องสมุด > น้ำยาล้างฟิล์ม > Ansco 12  
Ansco 12

    สูตรน้ำยาล้างฟิล์มให้ภาพเนื้อละเอียดอีกสูตรที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการล้างด้วยแท๊งค์

ส่วนผสม stock solution
น้ำอุ่น (125 oF / 52 oC)
750
ml
Metol
8
g
Sodium sulfite, anhydrous
125
g
Sodium Carbonate, anhydrous
5.75
g
Potassium Bromide
2.5
g
เติมน้ำเย็นจนครบ
1000
ml

การใช้
    ไม่ต้องเจือจาง ทดสอบเวลาล้างที่ 9 - 16 นาที ที่อุณหภูมิ 68 oF (20 oC)

เอกสารอ้างอิง
- Amateur Photographic Science, http://www.cris.com/~Bjornb.


"http://thaimonochrome.tripod.com"