เอกรงค์สโมสร > ห้องสมุด > น้ำยาล้างฟิล์ม > Ansco 17M  
Ansco 17M

    น้ำยาล้างฟิล์มเนื้อละเอียด น้ำยาตัวนี้ลองใช้ทดลองผลกระทบของปริมาณ Sodium Metaborate  .... ใช่แล้วครับ Kodalk นั้นแหละ แต่ผม(คนแปล)เข้าใจว่า Kodalk มันคือ Sodium Metaborate ที่มีน้ำเกาะอยู่ 8 โมเลกุลครับ

ส่วนผสม stock solution
น้ำอุ่น (125 oF / 52 oC)
750
ml
Metol
1.5
g
Sodium sulfite
80
g
Hydroquinone
3
g
Sodium Metaborate (Kodalk)
2
g
Potassium Bromide
0.5
g
เติมน้ำเย็นจนครบ
1000
ml

การใช้งาน
    ใช้โดยไม่ต้องเจือจางน้ำ อุณหภูมิ 20 oC ใช้เวลาล้างประมาณ 10 - 15 นาที ให้ฟิล์มเกรนละเอียด แต่เราสามารถเพิ่มปริมาณของ Sodium Metaborate ได้ สามารถเพิ่มได้จนถึง 10 กรัม ต่อน้ำยา 1 ลิตร โดยมีผลทำให้เวลาที่ใช้ล้างลดลงเหลือเพียง 5 นาทีเท่านั้น แต่ก็จะทำให้เกรนหยาบขึ้นด้วย 

เอกสารอ้างอิง
- Amateur Photographic Science, http://www.cris.com/~Bjornb.


"http://thaimonochrome.tripod.com"