เอกรงค์สโมสร
Potassium Bromide

         K - Br


CAS : 7758-02-3

สูตรเคมี : KBr

ชื่ออื่นๆ : Potassium bromide; Bromide of potassium; tripotassium tribromide; 

มวลโมเลกุล (g/mol) : 118.994

ค่า pH : 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 oC)

การละลายน้ำ : 650 g/l (20 oC)

จุดหลอมเหลว (oC) : 734

จุดเดือด (oC) : 1435

ลักษณะ : Colorless crystals or white granules or powder that give an aqueous solution with a strong, bitter salty taste. The solid has a slight tendency to take up moisture from the air and is very soluble in water: one gram dissolves in 1.0 ml water or 1.0 ml boiling water.

ข้อควรระวัง : Potassium bromide is moderately toxic if large amounts are inhaled or swallowed. Keep container tightly closed; use with adequate ventilation. Do not breathe dust.

การปฐมพยาบาล : If potassium bromide is inhaled or swallowed in considerable quantity, consult a physician.

"http://thaimonochrome.tripod.com"