เอกรงค์สโมสร
Paraminophenol

CAS : 123-30-8

สูตรเคมี :  C6H7NO

ชื่ออื่นๆ : p-aminophenol; 4-Amino-1-hydroxybenzene; 4-Aminobenzenol; 4-aminophenol; 4-Hydroxyaniline; p-Hydroxyaniline; paramidophenol; Paranol; Azol; basf ursol p base; benzofur p; Certinal; C.I. 76550; C.I. oxidation base 6a; Citol; durafur brown rb; Energol; fouramine p; fourrine p base; fourrine 84; Freedol; furro p base; Indianol; Kathol; Kodelon; nako brown r; PAP; pelagol p base; pelagol grey p base; renal ac; Rodinal; tertral p base; Unal; ursol p base; Ursol P; zoba brown p base;

มวลโมเลกุล :  109.1274 g/mol

ค่า pH : ?

การละลายน้ำ :  6.5 g/l (24 oC)

จุดหลอมเหลว (oC) : 190

จุดเดือด (oC) : 284

ลักษณะ : White or reddish-yellow crystals. LIGHT/AIR SENSITIVE.

ข้อควรระวัง :

การปฐมพยาบาล :


"http://thaimonochrome.tripod.com"