เอกรงค์สโมสร
Hydroquinone

CAS : 123-31-9

สูตรเคมี : C6H4(OH)2

ชื่ออื่นๆ : 1,4-Benzendil; 1,4-benzenediol; 1,4-Dihydroxybenzene; 1,4-Hydroxybenzene; p Benzendiol; p-benzenediol; p-Dihydroxybenzene; p-dioxobenzene; p-Diphenol; p-Hydroquinone; para-Hydroxyphenol; alpha-hydroquinone; Aida; arctuvin; Benzene-1,4-diol; benzohydroquinone; Benzoquinol; Dihydroquinone; Dihydroxybenzene; Black and White Bleaching Cream; beta-quinol; eldopaque; Eldoquin; Elopaque; Hydrochinon; hydrokinone; Hydroquinol; Hydroquinone; HYDROQUINONE BAKER; Hydroquinone ; quinnone; Quinol; Tecquinol; tenox hq; tequinol;

มวลโมเลกุล (g/mol) : 110.11

ค่า pH : 3.75 (70 g/l, H2O, 20 °C)

การละลายน้ำ : 70 g/l (25 °C)

จุดหลอมเหลว (oC) : 170

จุดเดือด (oC) : 285

ลักษณะ : ลักษณะผลึกรูปเข็มหรือลิ่ม เก็บไว้ได้นานในภาชนะปิดสนิทและแห้ง

ข้อควรระวัง : ในสภาวะการใช้งานทั่วไปในห้องทดลอง หรือในห้องมืด hydroquinone  ไม่แสดงความเป็นพิษ ที่รุนแรงนัก แต่อาจเกิดการแพ้ที่ผิวหนัง หากสัมผัสเป็นประจำ เป็นเวลานาน และในกรณีที่สัมผัสประจำเป็นเวลานานๆ มาก อาจมีผลทำให้กระจกตาเปลี่ยนสีได้ เมื่อไม่ใช้ควรเก็บในภาชนะปิดสนิท และกันแสงได้ดี เปิดใช้ในที่ ที่มีอากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงการสูดดมผงฝุ่นสาร ล้างมือหลังสัมผัสสาร ทางที่ดีควรสวมถุงมือยาง และแว่นตาป้องกันทุกครั้งที่ทำงานกับสารเคมี

การปฐมพยาบาล : ถ้าเข้าตาหรือสัมผัสถูกผิวหนังในปริมาณมากๆ ให้รีบล้างออกด้วยน้ำก็อก เปิดให้น้ำไหลผ่านเป๋นปริมาณมากๆ นานสัก 15 นาที ถ้าเข้าตาหลังจากล้างแล้วให้รีบพบแพทย์ หากกินเข้าไป ให้ลดอาการเป็นพิษโดยดื่มน้ำเกลืออุ่นๆ (เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ / น้ำอุ่น 1 แก้ว) แล้วรีบพบแพทย์


"http://thaimonochrome.tripod.com"