เอกรงค์สโมสร
Benzotriasole

CAS : 95-14-7

สูตรเคมี : C6H5N3

ชื่ออื่นๆ : 1,2,3-Benzotriazole; 1,2,3-triaza-1H-indene; 1,2,3-triazaindene; 1,2-aminoazophenylene; 1H-benzotriazole; 2,3-diazaindole; Azimidobenzene; aziminobenzene; benzene azimide; Benzisotriazole; Benzotriazole; Cobratec 99; cobratec #99; U-6233; Kodak antifog #1

มวลโมเลกุล (g/mol) : 119.1256

ค่า pH : 6.0 - 7.0 (100 g/l, H2O, 20 oC)

การละลายน้ำ : 19 g/l at 23.7 oC

จุดหลอมเหลว (oC) : 98.5

จุดเดือด (oC) : 204

ลักษณะ : ผงผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น ละลายน้ำได้ไม่มาก แต่ละลายได้ดีใน alcohol, benzene, chloroform, dimethylformamide และtoluene.

ข้อควรระวัง : เก็บในภาชนะปิดสนิท เมื่อใช้งานควรอยู่ในที่ ที่มีอากาศถ่ายเทเพียงพอ ห้ามสูดดมละอองสาร หรือไอละเหยของสารละลาย Benzotriazole สามารถทำให้เกิดอาการคัน หรือระคายเคืองได้ ดังนั้น  ควรหลีกเลี่ยงการ สัมผัสถูก ผิวหนัง เข้าตา หรือเสื้อผ้า ควรสวมแว่นตากันสาร และสวมถุงมือยาง ในขณะผสมสาร หรือใช้งาน ห้ามรับประทาน

การปฐมพยาบาล : ถ้าสูดดมเข้าไป ให้รีบออกห่างจากเปลวไฟ ถ้าสัมผัสผิวหนัง หรือ เข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำมาก ๆ และรีบพบแพทย์ ในกรณีที่ผงสารติดเสื้อผ้า ให้รีบถอดออกและ น้ำไปซักให้สะอาดก่อนใช้ใหม่ ถ้ากลืนสารเข้าไป ให้ลดอาการเป็นพิษโดยการดื่มน้ำเกลืออุ่นๆ โดยละลายเกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะในน้ำอุ่น 1 แก้ว แล้วรีบไปพบแพทย์

การใช้งาน : ใช้เป็นสาร Antifoggant ในน้ำยาสร้างภาพ สามารถใช้กับกระดาษขยายภาพได้ เพื่อช่วยในการลดการเกิด fog ในกรณีกระดาษเก่าหรือหมดอายุ เมื่อใฃ้น้ำยาล้างกระดาษที่มี Benzotriasole เป็นส่วนผสม ภาพจะออกสีดำอมน้ำเงิน (cool tone)

"http://thaimonochrome.tripod.com"