เอกรงค์สโมสร
Ascorbic acid

CAS : 50-81-7

Chemical formula : C6H8O6

Synonyms : Vitamin C; Acid Ascorbic; L-(+)-Ascorbic Acid; Sunkist; Cebid; Cecon; Cevalin; Cemill; Ascorbicap; Vitamin C; L-3-ketothreohexuronic acid; L-ascorbic acid; Xitix; vitamisin; vitascorbol; vicelat; Vicin; vicomin c; viforcit; viscorin; vitace; vitacee; vitacimin; Hicee; hybrin; IDO-C; lemascorb; liqui-cee; Meri-c; natrascorb injectable; 3-oxo-L-gulofuranolactone (enol form); planavit c; redoxon; ribena; roscorbic; scorbacid; scorbu-c; secorbate; testascorbic; cemagyl; ce-mi-lin; cenetone; cereon; cergona; cescorbat; cetamid; cetemican; cevatine; Cevex; cevibid; cevimin; ce-vi-sol; cevital; cevitamin; cevitan; cevitex; Cewin; ciamin; Cipca; citriscorb; c-level; C-Long; colascor; concemin; C-Quin; C-Span; c-vimin; dora-c-500; davitamon c; duoscorb; L-threo-hex-2-enonic acid, gamma-lactone; antiscorbic vitamin; antiscorbutic vitamin; cevitamic acid; 3-keto-L-gulofuranolactone; L-3-ketothreohexuronic acid lactone; laroscorbine; L-lyxoascorbic acid; 3-oxo-L-gulofuranolactone; L-xyloascorbic acid; adenex; allercorb; cantan; proscorbin; vitacin; AA; arco-cee; ascoltin; ascorb; ascorbajen; ascorbicab; ascor-b.i.d.; ascorbutina; ascorin; ascorteal; ascorvit; cantaxin; catavin c; cebicure; cebion; cee-caps td; cee-vite; cegiolan; ceglion; celaskon; ce lent; Celin;

Molar mass (g/mol) : 176.1256

pH value : 2.2 - 2.5 (50 g/l, H2O, 20 oC)

Solubility in water : 330 g/l (24 oC)

Melting Point (oC) : 190 - 192

Boiling Point (oC) :

Description : เป็นผลึก หรือผงสีขาว เสื่อมสภาพได้ง่ายเมื่อ
ถูกอากาศ แสง หรือความร้อน โดยสารจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำขึ้น และไม่ควรเก็บ หรือผสมสาร ในภาชนะโลหะ เหล็ก หรือทองแดง เสื่อมสภาพเร็วเมื่ออยู่ในรูปสารละลาย ดังนั้น น้ำยาที่มี  Ascorbic acid เป็นส่วนประกอบควรใช้งานทันที เมื่อผสมเสร็จ

Precautions : เก็บในภาชนะปิดสนิท กันอากาศ แสง และความร้อน

First Aid : ความเป็นพิษ ต่ำมาก เป็นวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ควรระวัง ผงสารเคมีเข้าตา

"http://thaimonochrome.tripod.com"