เอกรงค์สโมสร > ห้องสมุด
Click here to load this homepage on a new window.
 ประจำสโมสร
ห้องภาพ 
ห้องสมุด 
ห้องเสวนา 
ห้องต่อไป..link 
 
Basic of Sensitometry

Zone System


 

เรื่องของน้ำยา
- การเตรียมน้ำยา
- องค์ประกอบของน้ำยาสร้างภาพ

Table & Chart
- ตารางเวลาการล้างฟิล์ม
- Films image-structure charecteristics chart

สูตรน้ำยาล้างฟิล์ม
เกรนละเอียด / ทั่วไป
Ansco 12
Ansco 17m
D-1
D-25
D-76
D-76d
DK-20
DK-50
FD 34
FX-19
FX-37
ID-68
Mytol (Xtol)
Microphen-type
ความเปรียบต่างต่ำ
  D-23
ความคมชัดสูง
  D-76d (AP, XAP)
  FX-1
  DK-93
สำหรับล้าง Tech Pan
  Burton 195
  POTA
  Technical Pan Special Developer

สูตรน้ำยาล้างกระดาษ
Agfa 100
Agfa 108
Agfa 120
Ansco 103
Ansco 120 (GAF-120)
Ansco 130
Ansco 125 (GAF-125)
Dr. Beers
D-52
D-72
D-155
D-163
Edwal 102
ID-20
ID-20 ของคุณ Keith

สูตรน้ำยา Fixer
Rapid Fixer Agfa 304
F-5
F-6
F-6A
Rapid Fixer F-7
Fixer 24
Fixer ความไวสูง

สูตรน้ำยา Toner

สูตรน้ำยาอื่นๆ
Stop Bath Agfa 201
Stop Bath SB-1
Prewash or Clearing Bath
Hypo Test Solution HT-1a


 เรื่องน่าอ่านจากที่อื่นๆ (เน้นของคนไทย)
- web เกี่ยวกับการถ่ายภาพของคุณ Mack มีเรื่องน่าอ่านเกี่ยวกับเรื่องความรู้เบื่องต้น ของการถ่ายภาพขาวดำ
- web คุณต่อ (Tor-Photo) ถนัดเรื่องการทำ Tone ต่างๆ มีสูตรน้ำยาให้ด้วย
- ...
ติดต่อ Webmaster | Sign Guest Book
notebook