NEW & NEWS
ขอเชิญชมงานนิทรรศการภาพถ่ายขาวดำ "Enlightened" โดย อ.กันต์ สุสังกรกาญจน์ ที่ Rare Art Gallery ถนนข้าวสาร เปิดงานวันพฤหัสที่ 27 ธันวาคม 2544 เวลา 18.00 น.

ห้องเสวนาเปิดใช้ได้ตามปกติแล้ว แต่ก็ต้องขออภัยสำหรับหลายข้อความที่หายไปด้วยครับ แล้วสำหรับท่านที่เคย bookmark ห้องเสวนาเดิมไว้ก็กรุณาทำ bookmark ใหม่ด้วยครับ แต่ทางที่ดี bookmark หน้าแรกนี้ไว้จะดีที่สุดครับ

ในห้องสมุดเอกรงค์สโมสร มี ตารางแสดงเวลาการล้างฟิล์ม แล้วครับ ต้องขอขอบพระคุณ Mr. Panda ที่กรุณาช่วยเรียบเรียงข้อมูลครับ
ห้องภาพมาใหม่ ของ คุณสงวนศักดิ์ รักเกียรติวินัย ได้ส่งภาพมาร่วมแสดงในห้องภาพเอกรงค์สโมสร เชิญไปช่วยกันดูช่วยกันชมได้เลยครับ
หลังจากที่สมุดเยี่ยมชมเล่มเดิมของเอกรงค์สโมสรได้สูญสลายไป ซึ่งก็ทำให้ข้อความเยี่ยมชมเก่าๆ ที่ท่านทั้งหลายได้มีน้ำใจส่งมา เป็นกำลังใจให้เรา สูญหายไปด้วย บอกตรงๆว่า เอกรงค์สโมสรมีวันนี้ได้ก็ด้วย ข้อความสั้นๆ เหล่านั้น ด้วยความแค้น ที่ต้องไปขอ guestbook ของคนอื่นใช้ แล้วเขาทำ กำลังใจของเราหายไป เราเลยมุนานะสร้างระบบ สมุดเยี่ยมชมเล่มใหม่ ขึ้นมาด้วนแรงและสมองของเราเอง ... ต้องขอกำลังใจและคำแนะนำของทุกๆท่านอีกครั้ง ...

[เกี่ยวกับเอกรงค์สโมสร] [ห้องสมุด] [ห้องภาพ] [ห้องเสวนา] [Link..]
[สมุดเยี่ยมชม] [ติดต่อเอกรงค์สโมสร]
Visit Our Partner Site

© Copyright 2001, Mr. Narupol Krairiksh.
All rights reserved. All trademarks and registered trademarks are belong to the respective owners. Some or all part of this document cannot be redistribute or re-release without any prior permission.