ห้องแสดงภาพ
ห้องแสดงภาพ คุณ นฤพล
 
 
ภาพ : สามดอกบัว
สถานที่ : บ้าน
ถ่ายเมื่อ : ?
กล้อง : Nikon 801s
เลนส์ : 70-210 mm
อุปกรณ์อื่นๆ :-
Film : ?
Development : D-76
Print : B/W
Retouch :-