ห้องแสดงภาพ
ห้องแสดงภาพ คุณ นฤพล
 
 
ภาพ : ทางในไร่
สถานที่ กาญจนบุรี
ถ่ายเมื่อ : ก.พ. 2541
กล้อง : Minolta 700si
เลนส์ : 24-85 mm 
อุปกรณ์อื่นๆ : red filter
Film : Kodak HIE
Development : T-MAX develop (ล้างแบบเพิ่มเกรน) 
Print : Print on color paper
Retouch : Digital sepia