ห้องแสดงภาพ
ห้องแสดงภาพ คุณ นฤพล
 
 
ภาพ : คอนโดฯ พัทยา
สถานที่ พัทยา
ถ่ายเมื่อ : ?
กล้อง : Nikon 801s
เลนส์ : 24-70 mm 
อุปกรณ์อื่นๆ : red filter
Film : Kodak
Development : D-76
Print : ?
Retouch : -