ห้องแสดงภาพ
ห้องแสดงภาพ คุณ สงวนศักดิ์ รักเกียรติวินัย
 

ภาพที่ 3
ชื่อภาพ   "โฮมแฮงเฮ็ดเฮือน" (ภาษาอีสาน แปลว่า ร่วมแรงสร้างเรือน)
ที่มา   ข้างบ้านพ่อตาเขากำลังสร้างสวนอาหารเห็นแล้วรีบวิ่งกลับบ้านเอากล้องมาถ่าย ขอเขาเพราะกลัวจะจุ้นจ้านเกะกะ เจ้าของและสถาปนิก วิศวกรเขาก็อนุญาติ เดินเลือกหลายมุมหลาย Shot เลยเลือกเฟรมนี้
กล้อง     Minolta 9xi เลนส์ 24-85 ถ่ายที่ 85 mm f/11 1/60s มั้ง
ฟิล์ม     Agfa APX 100 (ม้วนสุดท้ายเพราะหาซื้อไม่ได้แล้ว)
น้ำยา   D-23 1:1 22oC 8นาทีครึ่ง คุมอุณหภูมิยังไม่ดีนักสุดท้ายคง 23.5 oC
กระดาษ Ilford เบอร์ 2 กึ่งมันกึ่งด้าน
น้ำยา  ID-20 แต่ใช้ Elon เป็น 2 กรัมจาก 1.5 กรัม