ห้องแสดงภาพ
ห้องแสดงภาพ คุณ สงวนศักดิ์ รักเกียรติวินัย
 

ภาพที่ 2
ชื่อภาพ   "พลังงานหาร ??" (2 เท้าที่ปั่น, 3 คนที่ขี่, 1 คนที่ออกแรง,1 คันจักรยานที่ใช้ ??? .....)
ที่มา   อ.พุทธินครสั่งงาน PANNING ยืนหน้าบ้านเพราะรู้ว่ามีคนผ่านไปมาเยอะ เจอซับเจ็คท์นี้ก็ตั้งใจสุดชีวิตถ่ายมา แบ็คกราวด์แย่มากเลย
กล้อง     YASHICA FX-3 เลนส์ 50/2 ที่ 1/8 s F/16 ช่วงบ่าย 3-4 โมง
ฟิล์ม     AGFA APX100
น้ำยา   D-76 1:1
กระดาษ Forte เบอร์ 2 จำรุ่นไม่ได้ครับ ผิวกึ่งมันกึ่งด้าน
น้ำยา D-163 1:3
กล้องโดนขโมยขึ้นบ้านเอาไปแล้ว ฮือๆ