เอกรงค์สโมสร > ห้องภาพ
Click here to load this homepage on a new window.
 ประจำสโมสร
ห้องภาพ 
ห้องสมุด 
ห้องเสวนา 
ห้องต่อไป..link 
ห้องภาพเอกรงค์สโมสร
   เอกรงค์สโมสร มีความยินดีและเชิญชวนให้ทุกๆ ท่านที่มีผลงานภาพขาวดำ ส่งภาพผลงานของท่านมาจัดแสดงยังห้องภาพแห่งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานและเพื่อเชื่อมโยงผู้ที่สนใจงานของท่าน ไปยังตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเป็น Home Page หรือที่อยู่ ที่ทำงานของท่าน เอกรงค์สโมสรยินดีที่จะร่วมประชาสัมพันธ์ผลงานของท่าน ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าของท่านเอง โดยเราไม่คิดค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น หรือเพื่อแลกเปลี่ยน ข้อวิจารณ์ในหมู่ผู้รักในงานขาวดำด้วยกัน

ว่าด้วยการส่งภาพเข้าจัดแสดง


ห้องภาพคุณ Note II
ภาพขาวดำและเกือบขาวดำชุดนี้ ถ่ายด้วยกล้อง Digital ครับห้องภาพคุณ สงวนศักดิ์ รักเกียรติวินัย
คุณ สงวนศักดิ์ (dee_dao99@hotmail.com) เอาภาพมาให้เราชมกัน 4 ภาพครับ พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายเพียบ ใครอยากเห็นภาพจากฟิล์มที่ล้างด้วย D-23 ก็เข้ามาดูเลยครับ

      


ห้องภาพคุณ กุลดิลก กรเกษม
คุณ กุลดิลก (kundilok_k@hotmail.com) ไปหลวงพระบาง ประเทศลาวมาเมื่อต้นปี 2544 ถ่ายรูปมาฝากเราด้วยฟิล์ม Tmax 400 อัดขยายบนกระดาษ Ilford multigrade FB

   

      


ห้องภาพคุณ นฤพล

      

      


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ Webmaster | Sign Guest Book