เอกรงค์สโมสร Thai Monochrome Photographic Society  
Click here to load this homepage on a new window.
 ประจำสโมสร
ห้องภาพ 
ห้องสมุด 
ห้องเสวนา 
ห้องต่อไป..link 
ปฐมฤกษ์ เบิกสโมสร ...
ความเป็นไป
     เอกรงค์สโมสรเป็นการรวบรวมข้อมูลทางด้านการถ่ายภาพขาวดำจากผู้ที่รักงานภาพขาวดำในประเทศไทย เราเริ่มต้นจาก งานรวบรวมข้อมูลทางด้านการถ่ายภาพขาวดำ มาแปลและเรียบเรียบเพื่อมุ่งหวังว่า เราจะมีเอกสารอิเล็คโทรนิค เกี่ยวกับการถ่ายภาพขาวดำที่เป็นภาษาไทยบ้าง แต่ไม่เพียงการแปลเอกสารเท่านั้น สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคือ เราหวังว่าสมาชิคเอกรงค์สโมสร จะได้น้ำเอาข้อมูลต่างๆไปทดลองใช้ แล้วแลกเปลี่ยน ข้อมูลและความคิดเห็นกับสมาชิคท่านอื่นๆ เป็นการพัฒนางานขาวดำไปเรื่อยๆ

ห้องภาพ -- เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ผลงานของสมาชิกทุกท่านทั้งผู้ที่ต้องการแสดงผลงานเพื่อ ประชาสัมพันธ์ผลงาน (portfolio) หรือต้องการแสดงตัวอย่างภาพเพื่อขาย โดยเอกรงค์สโมสรจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ห้องสมุด -- ตรงนี้จะมีข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพขาวดำ โดยเฉพาะเรื่องของสูตรน้ำยาต่างๆ ที่เก็บเล็กผสมน้อย มาให้เพื่อนๆ ช่วยกันนำไปทดลองใช้ ได้ผลอย่างไรก็ช่วยบอกด้วย
ห้องเสวนา -- เอาไว้คุยกันสารพัด ก็คงเน้นเรื่องของงานขาวดำ ใครไม่รู้ก็ถาม ใครรู้ก็ช่วยกันตอบ
ห้องต่อไป .. link -- จัดหาแหล่งข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างรู้ใจคนขาวดำว่าอยากจะไป และควรจะไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ Webmaster | Sign Guest Book